O nás

Dnem 1. 1. 2017 z důvodu reorganizace vzniklo z roty aktivních záloh Vojenské policie oddělení Vojenské policie – AZ. Oddělení je součástí Velitelství Vojenské policie v Olomouci. Ve struktuře oddělení jsou čtyři skupiny dopravní a pořádkové služby, skupina podpory policejního výkonu a skupina kriminální služby.

Příslušníci plní úkoly policejní ochrany dle zákona č. 300/2013 Sb. (zákon o Vojenské policii).

Pro vstup do jednotky je nutné absolvovat výběrové řízení. To je složeno z fyzických testů a z psychologického vyšetření. Více v odkazu „Nábor„.

 

  

Příprava a výcvik

Úvodem každý nový příslušník musí absolvovat tříletý cyklus přípravy, který je ukončen závěrečnou zkouškou. Tato příprava zahrnuje dva týdny odborné přípravy každý rok na Odborné škole Vojenské policie ve Vyškově. Příslušník se účastní i dalších cvičení. Výcvik zahrnuje: vševojskový výcvik jako je spojovací, zdravotní, ženijní, taktická příprava, OPZHN, nebo střelecká či speciální tělesná příprava. Dále specializovaný výcvik pro vojenského policistu jako je například právní vzdělání, dopravní a pořádková služba, zpracování dokumentace či psychologie apod. Během přípravy probíhá i praxe na akcích po teritoriu ČR, kde VP plní úkoly policejní ochrany.

Struktura

Oddělení Vojenské policie – AZ se dělí na tři skupiny dopravní a pořádkové služby, na skupinu kriminální služby, na skupinu podpory policejního výkonu a na velení oddělení. Skupiny dopravní a pořádkové služby se dále dělí na dvě pracoviště.

Znak

Rukávový znak je shodný se znakem velitelství Vojenské policie v Olomouci a je tvořen hořícím granátem s bílo-červenou šachovnicí na pozadí. Hořící granát je symbolem, který nosili příslušníci Vojenské policie československých legií v Itálii a barvy na pozadí odpovídají barvám města Olomouce.

Něco z historie

1. 1. 2017 – …

Vzniklo oddělení VP – AZ aktivních záloh Velitelství vojenské policie Olomouc, které nahradilo rotu VP – AZ a i dřívější 3 čety teritoriálních velitelství Olomouc, Stará Boleslav a Tábor.

1. 1. 2013 – 31. 12. 2016

Rota aktivních záloh Vojenské policie v podřízenosti Velitelství Vojenské policie v Olomouci. Příslušníci zařazeni na funkcích VP se strukturou roty – velení, skupina podpory, 1. a 2. četa dopravní a pořádkové služby a četa ochrany objektů.

1. 10. 2005 – 31. 12. 2012

Příslušníci AZ VP byli zařazeni ve 3 jednotkách Vojenské policie, které jsou jako organizační jádra praporů VP. V těchto jednotkách jsou příslušníci roty zařazeni i v současnosti. Tyto prapory byly dislokovány v Olomouci, Táboře a ve Staré Boleslavi. Jednotka z Velitelství VP ve Staré Boleslavi je z důvodu reorganizace VP dislokována v Praze.