Kurs k získání Osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil

Jedním ze základních kursů, které příslušníci ozbrojených sil absolvují, je kurs k získání Osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil (dále jen kurs). Jaké jsou požadavky kursu, jeho vlastní průběh a co následuje po jeho ukončení, se pokusí přiblížit tento článek.

Co a jak před kursem

O tom, zda bude voják do kursu zařazen, rozhoduje velitel, s ohledem na potřeby útvaru a personální zařazení. Pokud velitel rozhodne a podřízeného do kursu vyšle, musí vybraný účastník napřed absolvovat psychologické vyšetření ve specializované nemocnici. Vyšetření se skládá z teoretických a praktických částí a může být doplněno o různé nadstavby – test pro řízení vozidel vybavených VRZ (Výstražný a Rozhlasový Systém, hovorově majáky), pro převoz munice a další. Řidičský průkaz z civilního prostředí se u budoucích řidičů z řad Vojenské policie považuje za samozřejmost.

Teorií vše začíná

Nejdříve ze všeho se účastníci kursu na učebně věnují zásadám bezpečné jízdy, různým školením o bezpečnosti práce a mnoha dalším nezbytnostem, které předcházejí vlastním jízdám. Dále jsou postupně seznámeni s příslušnými interními dokumenty, upravujícími provoz vozidel ozbrojených sil, vedením dokumentace a dalšími náležitostmi, jako jsou různé vyhlášky, rozkazy ministra obrany, směrnice…, je toho dost.

Praktická část

Její hlavní náplní jsou jízdy, které u Vojenské policie probíhají na vozidle značky Land Rover Defender 110. Po nezbytném seznámení s vozidlem se hned vyráží do provozu, napřed ve městě, později i do náročnějšího terénu. Procvičuje se všechno možné, od podélného a kolmého parkování, přes bezpečný a plynulý průjezd složitými částmi dopravní sítě, po jízdu s použitím uzávěrky diferenciálu na polygonu, nebo ve vojenském výcvikovém prostoru. Určitým zpestřením jsou např. jízda v nočním režimu se zhasnutými světly, nebo nácvik použití navijáku při vyprošťování. Vše probíhá v duchu příprav na blížící se zkoušku.

Nezapomenout na údržbu!

I ta ke kursu neodmyslitelně patří. Začíná se opět na učebně, teoretickým seznámením s vozidlem, jeho parametry a povinnou výbavou. Následuje výuka venku u vozidla, kde jsou jednotlivé části auta podrobeny detailnímu průzkumu, ukázkami co k čemu slouží a jak to funguje. Důraz je kladen nejen na běžné věci, jako kontrola stavu pneumatik, nebo doplnění provozních kapalin, ale i zvládnutí drobných oprav, např. výměna prasklé žárovky a dojezdového kola.

Závěrečná zkouška

Skládá se z teoretické a praktické části, pod vedením komisaře pověřeného vykonám zkoušky. Vyplňují se testy, řeší různé modelové situace, které mohou v provozu nastat, u vozidla se prokazuje znalost jednotlivých součástí a jejich fungování. Následuje praktická jízda, kde komisař hodnotí schopnosti účastníků kursu. Pokud je vše v pořádku, nic již nebrání vystavení příslušného oprávnění.

Kursem to však nekončí…

… jak by se mohlo na první pohled zdát. Držitel oprávnění se každý rok povinně účastní školení řidičů, na kterém je seznamován nejen s novinkami v oblasti zákona o provozu na pozemních komunikacích, ale i změnách v interních dokumentech, a navíc prokazuje své kvality na cvičném polygonu. Mezi opravdové lahůdky patří třeba jízdy se zvláštními brýlemi, které simulují únavu, opilost nebo vliv jiných návykových látek, které již neustálo mnoho kuželek :-).

Co říci na závěr?

Kurs je náročný, ale zvládnutelný. Důležité je nepodcenit teoretickou přípravu, při vlastních jízdách zachovat klid a pokud se projeví některé špatné řidičské návyky, zapracovat na jejich odstranění. Pak již nezbývá než popřát mnoho úspěchů v kursu a mnoho kilometrů za volantem bez nehod.