Dny NATO 2019

Jako již tradičně v zářiových dnech se příslušníci AZVP účastnili vojenského cvičení spojeného s akcí Dny NATO v Ostravě na letišti Leoše Janáčka. Při cvičení se podíleli nejen na bezpečnostním zajištění akce, se kterým souviselo např. vypátrání pohřešovaného, zdravotně indisponovaného návštěvníka, „zapomenutého“ ve stáncích letecké expozice, ale i na připravené prezentaci činnosti Vojenské policie, představované statickou ukázkou techniky a zbraní, doplněné dynamickými epizodami při pokusech návštěvníků o testování protiúderové výbavy či pyrotechnického obleku. Ačkoliv účast příslušníků AZVP nepatřila s ohledem na předchozí ročníky mezi nejpočetnější, na postavení a následnou likvidaci zázemí pro statické ukázky i pobyt vojenských policistů na akci, stejně jako na splnění zadaných úkolů, neměla tato skutečnost žádný negativní vliv.