Nový Areport píše o AZVP

Nové číslo časopisu Areport (měsíčník Ministerstva obrany ČR) se v několika článcích věnuje Vojenské policii. Najdete zde rozhovor s novým náčelníkem VP, kde se píše i o aktivní záloze VP. Také zde najdete článek o ochranné službě VP a na straně č. 38 v sekci „Záložníci pod lupou“ také rozhovor s příslušnicí AZVP poručicí Klárou Pospíšilovou.