Cvičení ve Vyškově

Na prvním letošním cvičení (8. – 12. dubna) se jednotka rozdělila na vojenské policisty AZ, kteří jsou již určeni k plnění standardních úkolů v rámci činnosti VP, a na ostatní, kteří se studiem na OŠVP k těmto úkolům připravují. Celá jednotka byla netradičně ubytována v prostorách VeVA Vyškov, odkud vojenští policisté AZ vyráželi k provedení dopravně pořádkových akcích ve VVP Březina a Libavá, nebo ke cvičení v hodu granátem. Zajímavostí bylo, že se naši příslušníci v rámci DPA podíleli na zadržení pachatele trestného činu. Druhá skupina se tradičně věnovala studiu práva, kriminalistiky i dalších disciplín, doplněných praktickými cvičeními z taktiky zákroků či dopravní služby. Při nácviku speciální kontroly „A“ nás opět navštívil pplk. Měkký, který kvitoval aktivní přístup studentů.