PRAHA

Ve dnech 21. 11. – 25.11. 2016 jsme byli nasazeni u Velitelství ochranné služby VP v Praze v rámci plnění úkolů policejní ochrany na objektech Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR. Součástí byly i střelby ze zbraní Glock 17 a samopalu UMP, kterými byli příslušníci vyzbrojeni ve službě.