SHARP LYNX 2014

20. – 30.9.2014 –  15 příslušníků roty se zúčastnilo mezinárodního  cvičení jednotky  MNMPBAT (mezinárodního praporu vojenské policie) ve VVP Dědice. Sloužili jako Force protection. Mimo tento úkol plnila jednotka i další úkoly např.  když příslušníci představovali místní obyvatelstvo či ozbrojené jednotky. Cvičení se mimo české vojenské policie účastnili i příslušníci vojenských policií ze Slovenska, Polska a Chorvatska.