O nás

Jednotky aktivní zálohy Vojenské policie jsou nedílnou součástí Vojenské policie a jejich příslušníci působí v oblasti dopravní, pořádkové, ochranné a kriminální služby.

Příslušníci plní úkoly policejní ochrany dle zákona č. 300/2013 Sb. (zákon o Vojenské policii).

Pro vstup do jednotky je nutné absolvovat výběrové řízení. To je složeno z fyzických testů a z psychologického vyšetření. Více v sekci „Výběrové řízení„.

Příprava a výcvik

Úvodem každý nový příslušník musí absolvovat tříletý cyklus přípravy, který je ukončen závěrečnou zkouškou. Tato příprava zahrnuje dva týdny odborné přípravy každý rok na Odborné škole Vojenské policie ve Vyškově. Příslušník se účastní i dalších cvičení. Výcvik zahrnuje: vševojskový výcvik jako je spojovací, zdravotní, ženijní, taktická příprava, OPZHN, nebo střelecká či speciální tělesná příprava. Dále specializovaný výcvik pro vojenského policistu jako je například právní vzdělání, dopravní a pořádková služba, zpracování dokumentace či psychologie apod. Během přípravy probíhá i praxe na akcích po teritoriu ČR, kde VP plní úkoly policejní ochrany.

Struktura (od 1. 1. 2020)

U každého velitelství Vojenské policie existuje oddělení aktivní zálohy Vojenské policie. Oddělení aktivní zálohy Vojenské policie u Velitelství VP Olomouc a Tábor se skládají z pracoviště podpory policejního výkonu, dvou skupin dopravní a pořádkové služby a jedné skupiny ochrany objektů. Oddělení aktivní zálohy Vojenské policie u Velitelství ochranné služby VP v Praze se kládá z pracoviště podpory policejního výkonu, jedné skupiny dopravní a pořádkové služby a dvou skupin ochrany objektů. Oddělení aktivní zálohy u Hlavního velitelství VP v Praze se kládá z oddělení kriminální služby.

Znak

Rukávový znak je tvořen hořícím granátem a pole znaku je tvořeno barvami města, kde dané velitelství sídlí. Hořící granát je symbolem, který nosili příslušníci Vojenské policie československých legií v Itálii.

Něco z historie

1. 1. 2020 – …

U každého velitelství VP vzniká oddělení aktivní zálohy Vojenské policie. K původnímu oddělení aktivní zálohy u Velitelství VP v Olomouci k tomuto dni vznikají oddělení u Velitelství VP v Táboře, u Velitelství ochranné služby VP v Praze a u Hlavního velitelství VP v Praze.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Vzniklo oddělení VP – AZ aktivní zálohy Velitelství vojenské policie Olomouc, které nahradilo rotu VP – AZ a i dřívější 3 čety teritoriálních velitelství Olomouc, Stará Boleslav a Tábor.

1. 1. 2013 – 31. 12. 2016

Rota aktivních záloh Vojenské policie v podřízenosti Velitelství Vojenské policie v Olomouci. Příslušníci zařazeni na funkcích VP se strukturou roty – velení, skupina podpory, 1. a 2. četa dopravní a pořádkové služby a četa ochrany objektů.

1. 10. 2005 – 31. 12. 2012

Příslušníci AZ VP byli zařazeni ve 3 jednotkách Vojenské policie, které jsou jako organizační jádra praporů VP. V těchto jednotkách jsou příslušníci roty zařazeni i v současnosti. Tyto prapory byly dislokovány v Olomouci, Táboře a ve Staré Boleslavi. Jednotka z Velitelství VP ve Staré Boleslavi je z důvodu reorganizace VP dislokována v Praze.